älg Archive

Älgens föda

Älgen är idisslare och den största av de vilda växtätarna i Sverige. Vid undersökningar av älgens maginnehåll har man hittat uppåt hundra olika växter, men den lever huvudsakligen på blad, bark och mindre kvistar från sly av

Älgen som en symbol för tur

Många casinon har namn som kommer från djurvärlden. Kanske kan det bero på känslan av frid och att släppa alla vardagliga bekymmer som infinner sig hos den som spelar? Över hela världen finns casinon som har älgen

Älgens utveckling

Älgen tilllhör familjen hjortdjur och släktet Alces. Det äldsta fossil man funnit ur släktet Alces är två miljoner år gammalt, men efter Alces Alces som är den europeiska älgen har man inte funnit fossil som är äldre

Älgens horn

Det är bara tjuren hos älgarna som har horn, men de är å andra sidan hans största stolthet. Älgen fäller hornen varje år. De börjar utvecklas på våren ur de små bastklädda rosenstockarna som sitter bakom älgens

Om älgen

Älgen är Sveriges största däggdjur. Den är något större i norra än i södra Sverige och tjuren är ca 20% större än kon. Älgkon är ungefär 160 cm hög, men älgtjuren har cirka 2 meter i mankhöjd.

Produkter från älgen

Älgen ger människan många olika produkter. Framför allt är det älgens kött och skinn som tas till vara, men om det är en stor älgtjur rengörs hornen för att sitta som trofé på väggen. Efter skottet slaktas

Att tämja älgar

Länge har människan sett på älgen som ett intressant tamdjur. Man har både funderat över att rida på djuret, använda det som dragdjur eller mjölkko. I Ryssland har många försök gjorts att tämja älgen och i Sverige

Den vita älgen

Världens mest berömda älg är den vita älgen i Värmland. Den fångades på film av Edas kommunalråd Hans Nilsson 2017, och klippet där djuret tar sig genom en bäck och makligt rör sig bort genom buskagen har

Älgjakt

Älgen har sedan urminnes tider varit en viktig del av människans köttintag. Idag genomförs älgjakt för att begränsa älgstammen, för att minska skador på skogen samt risken för trafikolyckor. Älgjakten i Sverige är starkt reglerad. Varje jaktområde