Om älgen

Älgen är Sveriges största däggdjur. Den är något större i norra än i södra Sverige och tjuren är ca 20% större än kon. Älgkon är ungefär 160 cm hög, men älgtjuren har cirka 2 meter i mankhöjd. En älgko väger mellan 270 och 360 kg och en älgtjur kan väga över ett halvt ton. De tyngsta kända älgtjurarna har vägt nära 800 kg. Älgen kan bli 15 år gammal. Det är dock ovanligt att tjurar blir så gamla eftersom jägare helst skjuter dem för de ståtliga kronornas skull.

Älgen variera i olika färger av brunt med grå, svarta eller röda nyanser. Det finns även vita älgar även om de är ovanliga. Benen är långa och ljusa, och kroppen är massiv med en tydlig puckel. Älgen har en mycket tydlig mule som den använder till att repa blad och kvistar med. Kon har en tydlig vit strimma vid baken, och tjuren har under delar av året stora horn.

Det finns ca 270.000 älgar i Sverige. De finns över hela landet, men trivs bäst i skogsområden.

Allmänt delas älgen in i två raser, den europeiska Alces Alces och den nordamerikanska Alces Americanus. Den nordamerikanska rasen är större än den europeiska. Det finns också en hybridiseringszon där raserna blandas, som sträcker sig över Sibirien och Mongoliet. Den nordamerikansk älgen är vanligast i Alaska, men finns också i delar av New England och New York, Klippiga bergen, Minnesota och vid de stora sjöarna.

Älgen brunstar under hösten och har sedan en dräktighet på åtta månader. En eller två kalvar föds sent på våren och stannar sedan hos kon i ett år.

Det är bara de största rovdjuren som klarar att ta sig an älgar, som vargar, brunbjörn och sibirisk tiger. Kalvar kan dock tas av stora rovfåglar, och det finns händelser då späckhuggare lyckats ta en älg.

ADD YOUR COMMENT