Älgen är skogens konung, och det är med stor glädje vi har lyckats skapa Sveriges och världens största älgfarm!

Vision

Vår vision är att tillgängliggöra älgen för att skapa en nära kontakt mellan naturens mystik och det moderna samhället.

Vårt team

Vårt team består av dedikerade och välutbildade djurskötare och guider. Vi har alla en djup respekt för älgens inneboende värdighet, samtidigt som vi ser att djurens dagliga skötsel kräver en hög och alltid aktuell kunskap. Älgens väl och ve står i centrum för alla våra aktiviteter, men vi bemödar oss också om att ha en informativ och vänlig attityd mot besökare och kunder. Våra medarbetare har stora möjligheter till vidareutveckling och vi litar på deras förmåga.

Djurskydd

Att hålla djur, särskilt vilda djur, är ett stort ansvar. Vi vill möta människor på deras väg mot en livsstil i samklang med naturen och som är fri från våld. Vi hanterar djuren med respekt för deras natur och utan våldsamma metoder. Vi tar avstånd från industriell djurhantering och ger älgarna naturlig mat som passar deras diet. Djur finns till för sin egen skull, och inte bara för att vara underhållning och mat för människor. Alla djur ska behandlas med medkänsla och respekt, men att komma nära djur är ett sätt för människan att öka sin förståelse och respekt för dem. Därför tycker vi det är viktigt att tillhandahålla möjligheter att möta älgen.

Hållbarhet

För oss är miljöfrågor viktiga, men också att skapa ett nära samarbete med lokalsamhället runt omkring oss. Vi arbetar för att skapa en långsiktigt hållbar värld, där människan gör så liten inverkan som möjligt på de naturliga biologiska systemen. Vi tycker det är viktigt att barn och unga får kontakt med naturen som en del av sin uppväxt, men vill också möjliggöra en positiv kontakt med naturen för andra grupper i samhället.