Att tämja älgar

Länge har människan sett på älgen som ett intressant tamdjur. Man har både funderat över att rida på djuret, använda det som dragdjur eller mjölkko. I Ryssland har många försök gjorts att tämja älgen och i Sverige var man så imponerad av älgens styrka och hastighet att man försökt hitta både militär och civil användning. Tankar fanns att använda älgen som dragoxe i gruvdriften, eller som riddjur för postiljonerna. På 1800-talet fanns tankar på ett kavalleri med älgar som riddjur, men eftersom Gustav III avreglerade älgjakten var älgen i princip utrotad, så den tanken stöp i brist på djur.

I Sverige finns ett 20-tal djurparker som håller älgen som visningsdjur, varav Arctic Moose Farm är den största. I djurparken behöver älgen ett stort hägn med höga stängsel, eftersom den är duktig på att hoppa. En vuxen frisk älg har inga problem att hoppa två meter från stillastående. De viltstängsel som finns längs svenska vägar är byggda för att hindra snarare än stoppa älgar.

Älgar i hägn matas oftast med redan befintlig vegetation eller sly som tagits från annan plats och lämnas in. Man försöker i högsta möjliga mån motsvara älgens vilda matvanor, men givetvis är det svårt att åstadkomma detta fullt ut.

Älgar i hägn används både som turistmagnet, där man kan klappa älgen, men även för att träna älghundar. Man gör t o m ost av älgmjölk på vissa platser.

Det är dock svårt för människan att glömma att djuret är vilt och vid något tillfälle blev jägare så ivriga att de faktiskt sköt en älgtjur och en kalv som var i en djurpark.

Att tämja älgar är ett långsiktigt projekt som måste börja redan när älgen är kalv, men det är tur att det finns de som är engagerade i det. Annars hade vi inte haft möjlighet att se älgar så nära i Sverige!

ADD YOUR COMMENT