älg Archive

Älgens utveckling

Älgen tilllhör familjen hjortdjur och släktet Alces. Det äldsta fossil man funnit ur släktet Alces är två miljoner år gammalt, men efter Alces Alces som är den europeiska älgen har man inte funnit fossil som är äldre

Att tämja älgar

Länge har människan sett på älgen som ett intressant tamdjur. Man har både funderat över att rida på djuret, använda det som dragdjur eller mjölkko. I Ryssland har många försök gjorts att tämja älgen och i Sverige

Den vita älgen

Världens mest berömda älg är den vita älgen i Värmland. Den fångades på film av Edas kommunalråd Hans Nilsson 2017, och klippet där djuret tar sig genom en bäck och makligt rör sig bort genom buskagen har

Älgjakt

Älgen har sedan urminnes tider varit en viktig del av människans köttintag. Idag genomförs älgjakt för att begränsa älgstammen, för att minska skador på skogen samt risken för trafikolyckor. Älgjakten i Sverige är starkt reglerad. Varje jaktområde