Den ultimata resursen för att förstå älghorn

Den ståtliga älgen, även känd som den amerikanska älgen, är den största arten av hjortfamiljen och anses allmänt vara ett av de mest fantastiska vilda djuren. Det mest anmärkningsvärda kännetecknet för denna art är dess spektakulära uppsättning horn, som kan bli så långa som sex fot och så tunga som fyrtio pund. Detta är den främsta orsaken till artens utbredda berömmelse.

Om du verkligen vill lära känna detta vackra djur bör du börja med att skaffa dig en förståelse för den egenskap som skiljer det mest från andra arter. Detta gör att du får en bättre känsla för djuret som helhet.

Informationen som följer är viktig kunskap för dig att ha när det gäller älghorn:

Älghannar är kända för att fälla sina karakteristiska horn en gång om året.

Älghannar tappar sina horn årligen under årets kallare månader, bara för att växa upp ett nytt set följande vår. Denna process sker varje år. När dessa omogna horn fortfarande är i färd med att växa, säkerställer sammet som täcker dem att de får rätt mängd blod som är avgörande för deras utveckling. I början av parningssäsongen börjar de fälla detta sammetslager, som lämnar dem med lysande nya horn som de kan använda för att skrämma och ta ner sina konkurrenter.

Hovhornets huvudsakliga funktion är att förbättra djurets utseende.

Den primära funktionen hos en älghans horn under parningssäsongen på hösten är att visa sin storlek och styrka för älghonor som potentiellt kan bli hans partner. Eftersom en konkurrent med ett större ställ ofta lätt kan skrämma och avvärja de yngre och svagare hanarna, finns det vanligtvis inget behov av att använda yngre och svagare killar som vapen. I de flesta fall finns det inget behov av att göra det.

För att tävla om en älghonas uppmärksamhet, skulle älghanar med ställ av motsvarande storlek ibland vända sig mot varandra och låsa ihop sina horn för att visa sin dominans över varandra. Horn som har skadats kommer inte att återhämta sig helt på flera år, och under den tiden kommer de bara att växa tillbaka en liten mängd varje år.

Älghornen genomgår en livscykel av tillväxt under djurets liv.

Hornen på en mogen tjurälg kommer att växa sig större under hela hans livstid. De kommer att fortsätta att expandera i storlek och fyllighet tills han når sin bästa ålder, vilket normalt sker runt fem års ålder, och kommer att fortsätta att växa efter att han når den åldern också. När en älg är en åring har hans horn två eller tre små palmer och spetsar snarare än det kompletta komplementet av poäng som de så småningom kommer att ha. Antalet punkter på hornen och storleken på handflatorna kommer att öka för varje år som går, och kulminerar under de bästa åren när hornen bildar en skyddande båge över djurets ansikte. När de tävlar med andra tjurar om en kompis, kan älgtjurar använda denna båge som en sköld för att förhindra skada på deras ögon från andra tjurar.

Hovhornets utveckling hos älghanar börjar utvecklas på motsatt sätt när djuret når en viss ålder. För varje ny säsong som går kommer både antalet poäng och storleken på paddeln att fortsätta att bli mindre. Älg som är över 12 år har ofta missbildade horn, som förmedlar sin höga ålder och begränsade reproduktionsförmåga till honor och andra blivande rovdjur. Älgar som är över 12 år har också en försämrad förmåga att försvara sig mot potentiella rovdjur.

Älgens horn utvärderas för poäng när jägarna har tagit dem.

Boone and Crockett Club, en naturvårdsorganisation som grundades 1887, är ansvarig för att upprätthålla en noggrann registrering av storvilt som tagits i Nordamerika. Det hålls tävlingar vart tredje år för att belöna fantastiska troféer, och under dessa evenemang bedöms älghornen baserat på en mängd olika egenskaper, inklusive följande:

  • Det mest omfattande skyddet
  • Den sammanlagda summan av poäng som tjänats in för normalt och onormalt beteende.
  • Handflatans mått i längd och bredd
  • Strålens omkrets
  • Du kan lära dig mer om hur man poängsätter älghorn genom att läsa materialet som finns på den här sidan.

Om du är en jägare som är intresserad av att skaffa en utmärkt uppsättning horn att lägga till din samling, bör du ta dig ner till Lawrence Bay Lodge i höst för vår älgjakt i världsklass. Vi har några av de bästa jakterna i världen. På grund av våra breda jaktområden och våra kunniga guider är dina chanser att ta ner en älgtjur högre än de någonsin varit.